:חוזרי לקוחות

.1

קיצור שבוע העבודה במשק | 30.4.2018

.2

עידכוני פסיקה וחקיקה | 18.6.2018

.3

בחירות כלליות לכנסת ה-21 | 26.3.2019

.4

הנחיות למקומות עבודה בתקופת קורונה | מרץ 2021

.5

ביטול "תעודת המחלה הגורפת" לעובד השוהה בבידוד | 27.7.2020

6.

הנחיות בנוגע לסגר החל בחגי תשרי | 20.9.2020

7.

הנחיות חדשות לקראת הסגר הצפוי | 25.9.2020

8.

חובת מזמין שירות לערוך שימוע לעובדי קבלן  | 25.9.2020

9.

היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות | 5.10.2020

10.

רחוב אבן גבירול 25 (קומה רביעית), ת"א | טל': 03-5444994 | פקס: 03-5444995