אזרחי-מסחרי

ליטיגציה מסחרית (ייצוג בכל הערכאות המשפטיות: בתי משפט השלום, המחוזי, עליון; בוררויות וגישורים); ייעוץ שוטף לתאגידים ועמותות; ייצוג בעסקאות מסחריות; חדלות פירעון (ייצוג נושים וחייבים וממונה כבעל תפקיד); ייעוץ וייצוג בדיני מכרזים; סכסוכי ירושה וצוואות; בנקאות;

 

דיני עבודה

ייעוץ שוטף למעסיקים; מתן חוות דעת; ייצוג בערכאות שיפוטיות (בית הדין האזורי, בית הדין הארצי, בית המשפט העליון); ייצוג בגישורים, בוררויות, וועדות פריטטיות, וועדות משמעת וכו'; ליווי מעסיקים בעת התארגנות ראשונית לרבות ניהול משא ומתן לחתימת הסכמים קיבוציים; ייצוג במשרד הכלכלה (היתרים שונים, חקירות במסגרת החוק להגברת האכיפה וכו'), מתן הרצאות לעובדים ומנהלים בנושאים שונים בדיני עבודה.

בית אמות השקעות – רח' ויצמן 2, ת"א. קומה 10 | טל': 03-5444994 | פקס: 03-5444995